Blog

Slovníček pojmů

Psychoterapie Záměrné léčebné působení uznávanými psychologickými prostředky. Cílem psychoterapie může být například podpora v náročné životní situaci, udržení zdraví a podpora harmonického rozvoje osobnosti nebo změna v chování, myšlení, prožívání člověka takovým směrem, který klient i psychoterapeut považují za žádoucí.  Psychoterapeutický výcvik Nejčastěji 5ti letý vzdělávací a výcvikový proces, během

Rozdíl mezi psychiatrem, psychologem, psychoterapeutem a dalšími pomáhajícími profesemi

Se stejným typem obtíží je možné vyhledat různé odborníky. Pokud člověk s úzkostnými obtížemi navštíví psychiatra, dostane pravděpodobně předpis na antidepresiva a nebo anxiolytika. Pokud vyhledá klinického psychologa, dle anamnestického rozhovoru a případných testů specifikuje klinický psycholog diagnózu (např. Generalizovaná úzkostná porucha bez panických atak), vysvětlí pacientovi podstatu obtíží a

Další témata připravuji…