Není jediná správná cesta,

je Vaše cesta.

Radka Porubová 
Psycholog & psychoterapeut

Radka Porubová
Psycholog & psychoterapeut

Cena psychoterapie
50 minut v terapeutovně
– 1000kč

Pro zrušení domluvené schůzky je třeba zaslat sms na tel. 735 002 344. V případě zrušení schůzky méně než 24 hodin předem platí klient plnou sazbu.

Bankovní spojení: 1036772699/5500

QR Platba

Vítám Vás,

pokud se chcete zastavit a rozhlédnout ve svém životě, hledáte místo ke sdílení, seberozvoji nebo zažíváte náročnou životní situaci, nemusíte na to být sami. Autentické setkání vytváří prostor pro sebepoznávání a porozumění svému životnímu příběhu; od dávné minulosti po jeho další vědomé utváření díky bytí tady a teď. 

Poskytuji individuální psychoterapii pro dospělé ve své soukromé praxi v Českých Budějovicích. Jsem absolventen psychoterapeutického výcviku SUR akreditovaného pro práci ve zdravotnictví. Pracuji pod odborně vedenou supervizí metodou rozhovoru z psychodynamické perspektivy. Ve své práci se řídím etickým kodexem ČAP. Setkání probíhají v terapeutovně U Tří lvů 294 v Českých Budějovicích. 

Termíny objednávání: po, út, st v čase 10:00 – 16:50, čt v čase 10:00 – 12:50.
Rozdíl mezi (klinickým) psychologem, psychoterapeutem, psychiatrem, poradcem.

Průběh psychoterapie: první 3 setkání slouží k vyhodnocení aktuálního stavu, definování cílů a k ústní dohodě spolupráce. Pro podporu v krizovém období většinou stačí 2 – 10 setkání. Psychodynamická psychoterapie zaměřená na různé léčebné cíle a rozvojové osobnostní změny nejčastěji trvá 20 a více setkání. Průběžně společně vyhodnocujeme, zda jsou cíle naplňovány a zda budeme pokračovat. 

Co NEdělám

Nepracuji ve zdravotnictví (nevystavuji neschopenky, nepotvrzuji propustky), nepracuji s blízkými příbuznými aktuálních klientů, nepracuji s nezletilými, rodinami, páry, nenabízím psychodiagnostické služby. 

V psychoterapii se nespecializuji na léčbu pacientů s organickými duševními poruchami, psychotickými poruchami, poruchami osobnosti. V těchto případech doporučuji obrátit se na hrazené zdravotnické služby, které poskytují kliničtí psychologové a psychiatři v soukromých ambulancích nebo v nemocnici. Výše uvedené diagnózy automaticky nevylučují naši spolupráci, je však třeba na prvních setkáních zhodnotit zdravotní stav, stanovit reálné cíle a podmínky spolupráce. V případě nejistoty ohledně vhodnosti nabízené služby právě pro vás neváhejte napsat mail. 

Nemám uzavřenou smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou, psychoterapii si hradí klient sám bankovním převodem do 3 dnů po absolvování setkání. Máte-li zájem o psychoterapii, proveďte rezervaci 1. setkání prostřednictvím portálu znamylekar.cz. Vytvořením rezervace souhlasíte se všeobecnými obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů.

Pro zrušení domluvené schůzky je třeba zaslat sms na tel. 735 002 344. V případě zrušení schůzky méně než 24 hodin předem platí klient plnou sazbu.

O mne

 

Jsem psycholožka a psychoterapeutka zapsaná
v živnostenském rejstříku;
IČO 11997273
Tř. 28. října 1301/32
České Budějovice 370 01

Vzdělání

Mgr. Psychologie, 2017–2019, Univerzita Palackého v Olomouci
Bc. Psychologie, 2014–2017, Univerzita Palackého v Olomouci
Bc. Sociální patologie a prevence, 2011–2014,  Slezská univerzita v Opavě

Kurzy a výcviky

Kurz Psycholog ve zdravotnictví (270 hod),  2022 – 2023, Univerzita Palackého v Olomouci
Kurz metody KBT (15 hod), 2022, PSYCHOSOMATICKÁ KLINIKA
Psychoterapeutický výcvik SUR (930 hod), 2017–2022, SUR institut pro vzdělávání v psychoterapii z.s.
Koučink (121 hod), 2021, Praktická psychologie s.r.o.
Vedení poradenského rozhovoru (24 hod), 2021, REMEDIUM Praha o.p.s.
Práce s traumatizovaným klientem (48 hod), 2021, REMEDIUM Praha o.p.s.
Krizová intervence (56 hod), 2020, REMEDIUM Praha o.p.s.

Praxe

Psychoterapeut, od 2021, soukromá praxe v Českých Budějovicích, individuální psychoterapie pro dospělé
Psycholog, 2022, Attavena, České Budějovice, pracovně motivační psychodiagnostika a pohovory
Vojenský psycholog, 2020–2022, Armáda České republiky, posádka Bechyně, psychologická příprava jednotek, krizová intervence, individuální poradenství, podpůrná psychoterapie, lektorská činnost, debriefing
Psychosociální pracovník, 2015–2018, Bílý kruh bezpečí péče o oběti trestných činů, Olomouc, psychologické a sociální poradenství, krizová intervence

Terapeutovna

 

Cena psychoterapie
50 minut v terapeutovně – 1000kč

Pro zrušení domluvené schůzky je třeba zaslat sms na tel. 735 002 344. V případě zrušení schůzky méně než 24 hodin předem platí klient plnou sazbu.

Bankovní spojení: 1036772699/5500

QR Platba