GDPR Zásady ochrany osobních údajů

– Kontakt

Mgr. et Bc. Radka Porubová
IČO 11997273
Tř. 28. Října 32, České Budějovice, 37001

e-mail: psycholog@porubova.cz
web: porubova-psycholog.cz


Jakékoli informace, které mají charakter osobních údajů (tj. údaje, které mohou klienta identifikovat), jsou zpracovány dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a případně dalšími právními předpisy.

– Poskytnutí terapeutických služeb (konzultace)

Pokud klient projeví zájem o službu, jsou zpracovány základní identifikační a kontaktní údaje přes portál znamylekar.cz. Doba uchování osobních údajů v takovém případě odpovídá době, kdy jsou služby poskytovány a dále pokud existuje jiný relevantní důvod, např. vedení účetní evidence (dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

S ohledem na povahu terapeutických služeb nelze předem vyloučit, že dojde také ke zpracování tzv. zvláštní kategorie osobních údajů týkajících se zpravidla informací o náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení a také údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci („citlivé údaje“). 

– Vedení účetní evidence

Za účelem dodržení účetních a daňových předpisů jsou zpracovány údaje o účetních transakcích, tedy platbách za poskytnuté službu, a to zpravidla po dobu alespoň 5 let (dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

– Marketing

Při změně podmínek nabízených služeb je tato informace mj. zaslána na mail klienta spolu s tipy na zajímavé knihy či jiné zdroje s psychologickou tématikou případně informace o spolupráci terapeuta s pojišťovnami, díky kterým může klient čerpat slevu na terapii (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Nesouhlas se zasíláním informací mailovou formou je možné kdykoliv později oznámit emailem nebo osobně na setkání.