Individuální psychoterapie pro dospělé, České budějovice

GDPR Zásady ochrany osobních údajů


Mgr. et Bc. Radka Porubová
IČO 11997273

Poskytování služby na adrese: U Tří lvů 294 České Budějovice 37001
psycholog@porubova.cz
porubova-psycholog.cz

Jakékoli informace, které mají charakter osobních údajů (tj. údaje, které mohou klienta identifikovat), jsou zpracovány dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a případně dalšími právními předpisy.  • Poskytnutí terapeutických služeb (konzultace)

Pokud klient projeví zájem o službu, jsou zpracovány základní identifikační a kontaktní údaje přes portál znamylekar.cz. Doba uchování osobních údajů v takovém případě odpovídá době, kdy jsou služby poskytovány a dále pokud existuje jiný relevantní důvod, např. vedení účetní evidence (dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).


S ohledem na povahu terapeutických služeb nelze předem vyloučit, že dojde také ke zpracování tzv. zvláštní kategorie osobních údajů týkajících se zpravidla informací o náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení a také údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci („citlivé údaje“).

  • Vedení účetní evidence

Za účelem dodržení účetních a daňových předpisů jsou zpracovány údaje o účetních transakcích, tedy platlbách za poskytnuté službu, a to zpravidla po dobu alespoň 5 let (dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

  • Marketing

Pokud dá klient na prvním setkání ústní souhlas, budou mu 1x za tři měsíce zaslány informace o nabídce služeb, tipy na zajímavé knihy či jiné zdroje s psychologickou tématikou případně informace o spolupráci terapeuta s pojišťovnami, díky kterým může klient čerpat slevu na terapii (dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Souhlas je možné kdykoliv později odvolat emailem nebo osobně na setkání.